Porod přirozený a porod „kulturní“

Ženy, které žijí mimo euro-americkou kulturní oblast zpravidla popisují porodní zážitek jako námahu a práci, nikoliv jako krutou, nesnesitelnou bolest. Jak popisují např. Hippokrates a Aristoteles, tak ale i ženy, které žily v místech naší kulturní oblasti v předkřesťanské éře, rodily přirozeně, relativně snadno a jejich porod trval do 3 hodin. Pokračovat ve čtení „Porod přirozený a porod „kulturní““

Kořeny bolesti

Odpovědi na otázku, proč je v naší kultuře porod vnímán jako nesnesitelná zkušenost, nabízí Marie F. Monganová ve své knize Hypnoporod: v dobách před rozšířením křesťanství, v dobách kultu Matky přírody a Matky stvořitelky byly po tisíce let ženy respektovány a oslavovány jako nositelky života, léčitelky a byly díky svým schopnostem považovány za bytosti spojené s Božstvy; porod byl celou komunitou vnímán jako jeden z nejvýznamnějších spirituálních okamžiků. Pokračovat ve čtení „Kořeny bolesti“

Cesta změny

Můžeme ještě zvrátit negativní vliv moderní kultury na prožívání těhotenství a porodu? Statistiky císařských řezů v různých zemích ukazují taková čísla, že je na místě se obávat, zda jako lidstvo nestojíme na počátku cesty, kdy se již při porodu neobejdeme bez chirurgického zásahu. Pokračovat ve čtení „Cesta změny“

Psychologie porodu

Potřebujeme vlastně nějakou speciální předporodní přípravu? Velmi často se setkávám s extrémními postoji a slýchám na jedné straně bagatelizaci a trivializaci: „Všechny porodily, porodíš také, také jaképak zvláštní štráchy s porodem!“ a na straně druhé je dnes porod většinovou společností vnímán jako krizová situace, vyžadující nejmodernější medicínské zázemí.

Pokračovat ve čtení „Psychologie porodu“