Individuální péče

Celý program celostní péče v těhotenství zahájíme individuální konzultací – dáme co nejjasnější podobu představám o porodu a o tom, jak bude předporodní péče probíhat:

Projdeme celou nabídku Endorfinového porodu a vybereme vhodné techniky a metody, společně vytvoříme terapeutický plán, budeme se věnovat anamnéze – významným okamžikům v minulosti (z hlediska péče o zdraví).

Individuální přístup ke každé ženě mi umožňuje porozumět jejímu nitru, případnému trápení či těžkostem; hledám také „zdroje síly“ – příznivé osobnostní tendence, které v průběhu přípravy posílíme a kterých je možné u porodu pozitivně využít.

Má-li klientka zájem, může na první konzultaci přinést ukázku svého ručního písma (nejméně 2 strany běžného formátu A4) – pro vytvoření grafologicko-psychologického profilu, který používám pro přesné zacílení péče.

Ženy si mohou svůj terapeutický plán sestavit podle vlastních představ a potřeb: mohou se účastnit pravidelných skupinových wellness lekcí nebo individuálních konzultací a nebo kombinaci obojího.

 

Předporodní péče také může obsahovat rozmanité formy masáží: Shiatsu masáže s prvky Rebozo masáže a terapie zvukem – ladičkami, aromaterapeutické masáže, masáže baňkami, lávovými kameny, nahřátými bylinnými koulemi jako přirozené spouštěče endorfinů.

Hluboce relaxační masáže mají vliv nejen na celkovou psychickou pohodu, ale harmonizují také svaly pánevního dna a děložní vazy, jejichž přílišné napětí může někdy děťátku bránit v optimální poloze k porodu. Masáž lze tedy také zaměřit na rozšíření prostoru dělohy v dolní části tak, aby se miminko mohlo samo otočit do správné polohy.

 

 

 

 

 

Do individuální předporodní péče je možné zahrnout i vodní terapii Watsu®.

O Watsu ® se někdy mluví jako „vodním tanci“. Terapeut nadnáší klienta ve vodě tak, aby se mohl hluboce uvolnit (podporuje zejména hlavu) a vytváří rytmickou souhru jemných houpavých a plynulých pohybů a příjemné relaxace ve vodě teplé 34 st. C. Většina klientů hodnotí Watsu ® jako unikátní zážitek volného plynutí bez úsilí, který navozuje stav zklidnění mysli a uvolnění těla. Zážitky z ošetření také někdy připomínají naše první životní zážitky – pohyby miminka v děloze, pocit bezpečí a tělesné pohody. Přetížené a zkrácené svaly a vazy se zejména v pánvi nenásilně protahují a uvolňují, děloha má tak více prostoru a miminko více volnosti ke svému pohybu a k tomu, aby mohlo zaujmout polohu vhodnou pro porod. Více o vodní terapii na: http://www.vodnipani.cz

A nebo se můžete podívat na ukázku ošetření: https://www.youtube.com/watch?v=uRYWSVhAHs4&list=PLRqu2OUJifTTEsneEQ52UVPNitd2ABOzl&index=2

 

 

 

 

 

Individuální péče je určena všem ženám, kterým z různých důvodů nevyhovují skupinová setkání, zároveň však vnímají důležitost přípravy na dobrý porod a ocení spíše soukromí párového vztahu terapeutka – klientka.

Individuální psychoterapie pomáhá vyrovnat se s traumatickými zážitky předchozích porodů, umožňuje zpracovat úzkost z porodu, objevit v sobě potenciál síly k překonávání překážek, adaptovat se ve změněných podmínkách. Můžeme pracovat formou rozhovoru, arteterapie, prožitkové práce se sny, je vhodné též zařadit nácvik relaxace a řízenou imaginaci a hypnoterapii – náplň individuálního sezení si tedy žena může volit podle vlastních potřeb.

Ceny:

  • individuální konzultace: 800,- Kč/ 60 min.  nebo 1.000,- Kč/90 min. (u mě v pracovně)
  • individuální konzultace: 300,- Kč/ za každých 30 min. (u klientky doma) + cestovní náklady 5,- Kč/km
  • snížené ceny konzultací pro samoživitelky: 600,-/60 min., 800,-/90 min.
  • masáže: 1. 600,- Kč/ 90 min., cena pro samoživitelky: 1.400,-/90 min.
  • vodní terapie Watsu: 1.600,- Kč/ 60 min. ošetření (cena je orientační, může se lišit podle bazénu, resp. podle ceny za jeho vyhřátí)

KURZ PŘÍPRAVY NA DOBRÝ POROD

Nemáte-li možnost se účastnit pravidelných skupinových wellness lekcí v Praze či Benešově (velká vzdálenost či pracovní vytíženost), můžete využít alespoň jednorázové formy přípravy k porodu – předporodního kurzu.

Krátký kurz sice nemůže nahradit pravidelná setkávání ve skupinách, které umožňují Vašemu tělu pravidelným nácvikem zvýšit schopnost vyplavování endorfinů, ale získáte v něm praktické informace týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí a také porozumíte základním myšlenkám Endorfinového porodu – v čem může být inspirativní, přínosný a užitečný.

Kurzy organizuji individuálně – v souladu s očekáváními a představami budoucích rodičů, nejčastěji např. 2 večery v rozestupu jednoho, dvou týdnů.

Místo konání: většinou u klientky doma (možno i v mé pracovně v Benešově)

Cena: 600,- Kč/ h, obvyklá doba trvání kurzu jsou 2 x 2 h (cena tedy 2 x 1.200,- Kč) + cestovní náklady 5,- Kč/km. Pokud se setkání koná v mé pracovně, neúčtuji cestovní náklady, cena je 800,- Kč/h.

Možná témata:

  • Těhotenské potíže a jak jim čelit
  • Co opravdu potřebuji vědět o porodu
  • Psychologie porodu – jak mysl ovlivňuje tělo a naopak
  • Co je relaxace a její vliv na porod
  • Využití technik hypnoporodu, aktivní imaginace, vizualizace a hypnoterapie
  • Endorfinový porod a moudrost těla
  • Úloha doprovázejícího u porodu
  • Vaše práva u porodu, porod očima zdravotnické instituce
  • Zdravý životní styl v těhotenství
  • Varovné signály v těhotenství – co nebrat na lehkou váhu
  • Kdy odjet do porodnice
  • Aktivní porod, optimální průběh porodu, vliv porodní pozice na šířku porodního kanálu
  • Úlevové prostředky při porodu – hydroterapie, masáž, rebozo, akupresura, moxování
  • Dýchání při porodu
  • Císařský řez není selhání
  • Příprava na šestinedělí

POPORODNÍ OBNOVA

Období šesti týdnů po porodu je obdobím, kdy tělo ženy potřebuje čas a odpočinek, aby mohlo po náročném období těhotenství a porodu zregenerovat a vrátit se ke svým obvyklým pochodům.

V rámci poporodní péče vždy využívám diagnostiky, jež se obvykle využívá v shiatsu – pomocí projekčních zón jednotlivých orgánů na zádech a na břiše lze zaznamenat základní nerovnováhu těla a určit tak, jaký meridián je třeba posílit nejvíce.

V rámci poporodní obnovy můžete využít:

 • energetickou doplňující masáž bříška – s pomocí bylinných koulí, lávových kamenů, moxování pro celkovou energetickou obnovu těla (nahřívání akupunkturních bodů pelyňkovou tyčinkou), cena: 1.300,- Kč

 

 

 

 

 

 • rituál Zavírání kostí (La Cerrada), do kterého mě a moji kolegyni Janu zasvětila tradiční mexická bába Angelina, cena dle individuálních požadavků klientky, rituál běžně trvá 5 a více hodin a zahrnuje: sdílení porodního zážitku, hluboce relaxační masáž dle výběru, rituální koupel s růžovými květy, rituál zavinování do šátků, závěrečné uzavření

 

 

 

 

 

 • péči o jizvu – masáž bříška a jizvy, nácvik automasáže, cena: 1.300,- Kč