O mně

Jsem porodní asistentka a do své praxe zahrnuji i své původní povolání: psychoterapii a psychologii písma. Snažím se tak vnášet do porodnictví to, co mu podle mých zkušeností chybí: „péči s duší“ – psychologickou a vztahovou rovinu zdraví. Současné zdravotnictví vnímám jako špičkové v oblasti urgentní medicíny. Většina zdravých žen však během těhotenství a porodu nepotřebuje život zachraňující zásahy a drahé přístroje, ale je pro ně důležité vytvořit takové klima, kde vnímá podporu, přijetí a důvěru.

V rámci běžné prenatální péče (kterou hradí zdravotní pojišťovny) však není čas ani příležitost věnovat se tomu, jak se žena cítí, co ji v hloubi duše trápí, není zde ani prostor pro preventivní péči, která by zabránila vzniku mnoha potíží, které obvykle těhotenství provází. Proto jako komunitní porodní asistentka nabízím to, co ženy v běžné těhotenské poradně postrádají: individuální péči, způsob jak čelit strachu z porodu a negativním sugescím okolí. Vyvinula jsem koncept předporodní přípravy Endorfinový porod, který je založen na zkušenosti, že ne každý porod musí být trýznivě bolestnou záležitostí a že je možné účinně snižovat bolest porodních stahů – jednak psychologickými prostředky, ale také cestami, které vedou k tělesnému uvolnění – například prostřednictvím terapeutických masáží.

Endorfinový porod má kořeny v Přístupu zaměřeném na člověka C. Rogerse. Jeho jednoduché a přesto mocné myšlenky silně ovlivnily současnou psychoterapii a tvoří jádro humanistické psychoterapie – jednoho ze tří nejvýznamnějších směrů oboru. Do mé práce vnáší zaměření se na kvalitu vztahů s klientkami – na empatické porozumění, schopnost přijímat člověka takového, jaký je a opravdovost.

Ovlivnil mě také výzkum Candace Pert, která ve své knize Molekuly emocí velmi přístupně popsala spojení mezi tělem a duší prostřednictvím neuropeptidové sítě, jež tvoří biochemickou oporu našeho vědomí. Díky jejím výzkumům můžeme porozumět způsobu, jak vstoupit do psychosomatických vztahů a vědomě tak ovlivňovat procesy, které jsou zodpovědné za vnímání bolesti.

Autor knihy Endorfinový efekt – psychoterapeut, badatel a lektor v oblasti seberozvoje William Bloom mě zase naučil, že způsob, jak požádat své tělo o více endorfinů není žádná věda. Díky němu jsem pochopila, že naším „základním nastavením“ není ani strach, ani útlum životní energie, ale je to stav nacházející se někde na škále tělesná pohoda – vnitřní spokojenost – fyzické potěšení – blaženost – extáze.

Dokážeme-li díky psychoterapii léčit duši, nechat zahojit místa zranění, aby už nemusela vytvářet mentální zábrany a neodřezávala nás od zdroje životní síly, naučíme-li se jednoduché metody, jak spouštět proud endorfinů – jdeme tak po přirozené cestě k „dobrému porodu“ – tedy k zážitku, který ženy pozitivně ovlivňuje na celý život.

Těším se na setkání s Vámi!

Světla

 

 

Světla FRANCOVÁ
telefon: 777 77 19 45
e-mail: svetlafrancova@seznam.cz

 

 

VZDĚLÁNÍ  –  Bc. et Bc. Světlana Francová 

  • od r. 1991 studium grafologie a psychologie u České grafologické komory, v r. 1996 závěrečná zkouška a diplom „Grafolog ČGK“
  • kurzy komunikace, mediace a řešení konfliktů, focusing
  • 2002 – 2004 tříletá škola profesionálního shiatsu (orientální tlaková masáž na principech Tradiční čínské medicíny)
  • 2003 – 2004 studium pro duly – doprovázení k porodu
  • kurzy technik Tradiční čínské medicíny: baňkování, moxování, SU-JOK terapie
  • 2003 – 2008 Psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka PCA dle C. Rogerse akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP, závěrečná práce na téma „Terapeutická skupina zaměřená na snícího“ (možnosti aplikace PCA přístupu na práci se snem ve skupině)
  • 2013 Univerzita J. A. Komenského, studijní program Specializace v pedagogice, obor Vzdělávání dospělých, kvalifikační práce na téma Základní postoje přístupu zaměřeného na člověka C. R. Rogerse a jejich výrazové projevy v písmu
  • 2015 – dosud kurzy pro vodní terapeuty: WATSU ® – water shiatsu – úrovně: Watsu basic, Watsu I., Watsu II., Oceanic Bodywork Aqua® basic, OBA I, OBA II, Watsu pro těhotné, WOGA I, II. (water yoga) – celkem 255 h
  • 2018 Vysoká škola zdravotnická, obor: Porodní asistentka, bakalářská práce na téma „Využití psychoterapie v předporodní přípravě těhotných“