Porod přirozený a porod „kulturní“

Ženy, které žijí mimo euro-americkou kulturní oblast zpravidla popisují porodní zážitek jako námahu a práci, nikoliv jako krutou, nesnesitelnou bolest. Jak popisují např. Hippokrates a Aristoteles, tak ale i ženy, které žily v místech naší kulturní oblasti v předkřesťanské éře, rodily přirozeně, relativně snadno a jejich porod trval do 3 hodin.

S ženami se během porodu jednalo laskavě, jemně a ohleduplně. Pokud se v literatuře nepopisoval obtížný porod, nepsalo se o bolesti. Jestliže vznikly nějaké komplikace, byly ženy vedeny k hlubokému uvolnění, aby se procesy řídící porod mohly znovunastartovat.

Tyto procesy je možné popsat také jako neustálý proud hormonů, které jsou vyplavovány do těla rodící ženy a které jsou zodpovědné za sled na sebe navazujících fyziologických změn, jež umožní otevření porodních cest a instinktivní porození děťátka. Stejně snadno, jak se tento „hormonální koktejl“ v těle rodící ženy může rozběhnout, stejně snadno může být i narušen a zastaven necitlivými zásahy a zejména pocitem ohrožení, sociální izolace a nepřijetí či přílišnou stimulací šedé kúry mozkové (mluvení, ostré světlo, nastavení k boji a útěku).

Dávné kultury tuto skutečnost dobře znaly a přírodně žijící národy proto dosud rodící ženy chrání, láskyplně, citlivě a radostně o ně pečují a pomáhají udržovat přirozenou rovnováhu v klidném a bezpečném prostředí. Příkladem takové atmosféry u porodu je maorská tradice, kde ženy rodí své děti v řádu několika málo hodin (první dítě) či do 1 hodiny (další děti). Porodu se tradičně účastní i její muž, který ženě dává pocit bezpečí, ale i emocionální podpory. V této tradici muž své ženě projevuje respekt a úctu jako stvořitelce a dárkyni života.

Rozdíly mezi ženami žijícími v moderních kulturách a v kulturách přírodních nejsou ve fyziologii, instinkty řídící porod mají obě skupiny žen stejné. Rozdíl spočívá jen v tom, že přírodně žijící ženy jsou v hlubším kontaktu se svou přirozenou stránkou, zatímco moderní ženy ji musí – přejí-li si porodit přirozeně – znovuobjevit pod nánosem kulturou vštípených přesvědčení.

 

Zajímá-li Vás, jaká síla a moudrost těla se skrývá pod vrstvou našeho „společenského já“, pusťte se s námi do cesty sebeobjevování v pravidelných skupinových lekcích pro těhotné.