Techniky & Metody

METODY, TECHNIKY a PŘÍSTUPY
se kterými se můžete setkat v mé praxi

AURIKULOTERAPIE

Ušní akupunktura je v evropské tradici spojena s osobností francouzského lékaře Nogiera, který v r. 1953 objevil, že aktivní body nejsou na ušním boltci rozmístěny nahodile, ale že utváří obraz plodu stočeného do své typické polohy v děloze hlavičkou dolů (odpovídá jí oblast lalůčku).

Na rozdíl od tělové akupunktury je možné aktivní body na ušním boltci nalézt jen za patologického stavu, kdy jsou výrazně bolestivé, změní elektrickou vodivost a svoji teplotu.

Díky stimulaci aktivních bodů lze iniciovat samoléčivé schopnosti organismu, napomáhat organismu udržovat fyziologickou rovnováhu a léčit řadu obtíží. Stimulaci lze provádět akupunkturními jehličkami, permanentními jehličkami nebo miniaturními kuličkami z různých materiálů (stříbro, zlato, titan).

V oblasti péče o těhotné lze využít bodů na zmírnění těhotenských nevolností. Po porodu také např. při potížích s odlučováním placenty, anebo v případě poporodních depresí čí úzkostí.

FONOFORÉZA

Terapeutická práce se speciálními ladičkami mnoha různých frekvencí. Používají se buď jako součást shiatsu ošetření jako alternativa k běžnému ošetření akupunkturních bodů tlakem prstů, anebo ve formě samostatného terapeutického ošetření, které umožní hlubokou energetickou integraci. Při přiložení na povrch těla klient cítí velmi jemné vibrace, které se často šíří podél celého meridiánu. Vhodné k léčení běžných „civilizačních“ neduhů – stres, úzkost, zvýšené chronické napětí či stavy vyčerpání, únavy a neschopnosti obnovy energie. Ladičky také uvolňují svalové napětí, snižují bolesti svalů a šlach, pomáhají od chronických bolestí hlavy.

HYPNOTERAPIE

Terapeutická technika, která je většinou mylně vnímána jako stav mimo vědomí, kdy je pacient ovlivňován instrukcemi terapeuta, aniž by si jich byl vědom. Jak uvádí hypnoterapeutka Marie Monganová, člověk v hypnóze je plně při vědomí, které je oproti běžnému stavu ještě více zostřeno a klient má tedy vše pod kontrolou. Ve skutečnosti je tedy hypnóza vždy autohypnóza – tedy klient sám rozhoduje o tom, jakými sugescemi se chce řídit.

Metoda jednoduchých, ale účinných sugescí umožňuje – za předpokladu pravidelného cvičení – prožít mnohem kratší, klidnější a méně bolestný (nebo bezbolestný) porod než bývají porody žen, které neměly možnost pracovat s technikami relaxace, imaginace a hypnoterapie.

IMAGINACE

Aktivní imaginace je terapeutická metoda, kterou vyvinul významný švýcarský lékař a psychoterapeut C. G. Jung. Využívá přirozené schopnosti mysli rozvíjet v uvolněném stavu  naši představivost, která se – podobně jako naše sny nebo lidové příběhy a pohádky – vyjadřuje pomocí symbolů. Ty jsou důležitými aspekty našich nevědomých procesů, které nás ovlivňují, aniž bychom si toho byli plně vědomi.

Pokud se s nimi naučíme pobývat, vnímat je, rozumět jim, pak nás mohou obohatit novou energií, novou motivací k aktivitě, novým životním nasměrováním. Zahrneme-li neznámé fantazijní obrazy (vnitřní postavy, zvířata či předměty) do svého prožívání, uvolní se energie, do té doby využívaná k vytěsňování důležitých aspektů nás samotných mimo vědomí. Tato uvolněná energie je pak k dispozici k dalšímu psychickému vývoji – individuaci a celistvosti.

Terapeutický účinek aktivní imaginace zvyšuje, propojí-li se s arteterapií a obrazy z nevědomí se ztvární výtvarnými prostředky. Malby či výtvory z modelovací hmoty lépe fixují prožitky ve vědomí a je pak s nimi možné dále terapeuticky pracovat.

MASÁŽ REBOZO

Jedinečný zážitek hluboké relaxace a efektivní úleva od stresu, neklidu a napětí. Práce s dlouhými šátky umožňuje citlivou mobilizaci velkých kloubů, protažení zkrácených svalů, jemnou vibraci centra životní energie – pánve.

Masáž se odehrává na pevné, ale měkké podložce na zemi, klientka je oblečená v lehkém pohodlném oblečení. Je m.j. velmi vhodná pro ženy, které nemají rády přímý kontakt s kůží, přesto si ale přejí zažít respektující péči o tělo. Spouští produkci endorfinů – tělu vlastních opiátů, které navozují stav tělesné pohody, štěstí a radosti. Ošetření je tedy vhodné i v případech ztráty životního optimismu, zaplavení pocity úzkosti, smutku a beznaděje.

Umožní celkové uvolnění, zklidnění, hluboký kontakt s tělem, zapojení
parasympatického nervového systému, jež je zodpovědný za regeneraci, hojení a detoxifikaci.

U těhotných je účinnou prevencí přetížených zad, umožňuje také harmonizovat napětí děložních vazů. Pokud jsou některé vazy příliš napjaté a jiné povolené, není děloha ve správné pozici. Důsledkem pak mohou být bolesti v bedrech a v oblasti kolem kosti křížové či spony stydké. Nesprávná pozice dělohy při porodu ztěžuje dítěti zaujmout vhodné postavení a následně i vstupování do pánve.

MASÁŽ RELAXAĆNÍ AROMATERAPEUTICKÁ

Hluboce relaxační, klidná masáž s využitím efektu aromaterapie. Blahodárné účinky éterických olejů jsou známy již od starověku a jsou zkoumány a potvrzovány i moderní vědou – zejména jeho účinky na limbický systém mozku.

Podle specifických obtíží ženy je možné vybrat éterický olej nebo i směs několika olejů, které jsou vmíchány do kvalitního nosného oleje. Masáž se odehrává na pevné, ale měkké podložce na zemi – což umožňuje maximální uvolnění a pocit bezpečí.

Zážitek hluboké relaxace a efektivní úleva od stresu, neklidu a napětí umocňuje vůně esenciálního oleje, který klientka vybírá i podle osobní preference – takový, který sám vnímá jako příjemnou vůni.

Těhotné klientky mohou využít „asociačního efektu“, kdy se stejný éterický olej/směs olejů používá při masážích v předporodní přípravě a také při porodu. Zážitek hlubokého uvolnění a spouštění endorfinů z masáže se pak přenáší i na porod a tlumí tak bolest porodních stahů. Pro výrazný účinek se doporučují pravidelné masáže od raných fází těhotenství.

MASÁŽ SHIATSU

Je metoda využívající dotyku a tlaku k ovlivňování energetické situace těla a k návratu do rovnovážného stavu. Smyslem shiatsu je znovu nastolit plynulý tok životní energie (Ki, Čchi, Prána) a podpořit tak samoléčivé schopnosti organizmu.

Vychází z tisíciletých tradic klasické orientální medicíny (podobně jako akupunktura nebo čínská bylinná léčba). Řadí se mezi preventivní léčebné metody, udržuje tělo i mysl zdravé, pružné a vyvážené, zvyšuje sebeuvědomění, vnímavost, uvolňuje napětí.

Způsob ošetření vždy vychází z aktuálního energetického stavu klienta a reaguje na nejvýraznější potřeby organismu, postup ošetření respektuje průběh akupunkturních drah na těle. Shiatsu se provádí v leže na zemi na měkké, ale pevné podložce (futonu). Klient je oblečený do volného oblečení (nejlépe z přírodních materiálů).

Forma aplikace bývá někdy dynamická (tlak na končetiny a různé partie trupu, protahování, masáže, uvolňování zatuhlých svalů a kloubů), jindy zdánlivě statická (akupresura, posilování ochablých partií).

Shiatsu navozuje stav uvolnění a pocitu tělesné pohody – pro shiatsu charakteristický pomalý a poměrně dlouhý tlak aktivně pomáhá relaxaci a umožňuje řídit svalové uvolnění. Ošetření má účinky nejen hluboce relaxační, ale zároveň posilující a osvěžující – může usnadnit léčbu v případech úzkostných stavů, psychického napětí, depresí, emocionální nevyváženosti.

MOXOVÁNÍ

Je jedna z technik, které využívá tradiční čínská medicína. Jedná se o nahřívání akupunkturních bodů moxou – doutníčkem ze sušeného pelyňku. Kvůli poměrně pronikavému aroma pelyňku používám častěji bezdýmnou moxu vydávající jemnou vůni.

Často se používá u potíží způsobených chladem a vlhkem, některými typy prázdnoty a při slabosti životní energie (chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy trávicího traktu, menstruační poruchy, poruchy močových orgánů, impotence, neplodnost – mužů i žen, bolesti v kříži, některé druhy revmatického postižení kloubů).

V předporodní péči je možné využít moxu k obratu plodu, který je v poloze koncem pánevním, také k šetrné indukci porodu v případě potermínového těhotenství – pokud jsou předtím využity psychologické metody.

Po porodu lze využít moxování na doplnění energie při stavech vyčerpanosti, poporodního „blues“ (neschopnosti prožívat radost) a při poruchách laktace.

PSYCHOTERAPIE – PCA přístup

Person Centered Approach (PCA) – přístup zaměřený na člověka vyvinul jeden z nejvlivnějších amerických psychologů 20.století Carl Rogers. Jeho podstatou je myšlenka, že každému člověku je vlastní přirozená schopnost měnit se, růst a vyvíjet se a získávat tak svou osobitost, jedinečnost a samostatnost – stávat se sám sebou.

Tento proces se odehrává v ryzím, autentickém vztahu mezi klientem a terapeutem. Terapie tedy pro něj nebyla nikdy jen technikou, něčím, co lze nacvičit a jen mechanicky opakovat. Do každého vztahu vždy vstupoval velmi osobně – jako člověk (nikoliv jako „odborník“, který má díky své specializaci nadřazené postavení). Svých klientů si cenil a vážil, atmosféra jeho práce byla citově vřelá, nehodnotící a ryzí.

„Kdybych mohl, nejraději bych odhodil všechna slova tohoto rukopisu a nějak vám „ukázal“ zážitek, jakým je terapie. Je to proces, věc sama o sobě, vztah, dynamika. Není to to, co o ní říká tato kniha, ani co o ní říkají jiné knihy, stejně tak jako květ není popis botanika nebo vytržení básníka nad květem.

Terapie je často esencí života a tak je třeba jí také rozumět. Tato kniha je o utrpení a naději, o úzkosti a uspokojení, kterými je naplněná pracovna každého terapeuta. Je o klientovi v mé pracovně, který sedí proti mně u konferenčního stolku a vede zápas o to, aby byl sám sebou, a přeci se této vyhlídky velmi bojí. Tato kniha je o mně, jak sedím s klientem, dívám se na něj, zúčastňuji se jeho zápasu tak hluboce a citlivě, jak jsem toho jen schopný.“

C. Rogers: Terapie zaměřená na klienta

Během své celoživotní profesionální dráhy objevoval Rogers nejrůznější aspekty terapeutického vztahu. Mezi jeho klíčové kvality patří empatické porozumění a schopnost akceptovat klienta takového, jaký v daném okamžiku je.

„Jemné a citlivé společenství nabízené empatickým člověkem, jenž disponuje opravdovostí a úctou, přináší osvícení a hojivý účinek.“

Carl Rogers: Způsob bytí

SU JOK

patří mezi tzv. mikrosystémy používané v tradiční čínské medicíně, které využívají poznatku, že se na určitých místech lidského těla nacházejí body nebo zóny, kam se promítají vnitřní orgány a další tělesné struktury.

Su Jok představil moderní medicíně jihokorejský lékař Park Jae Woo jako jednoduchý, dostupný systém svépomoci a ukázal, jak je možné aktivní body/oblasti na rukách a nohách stimulovat a terapeuticky tak ovlivnit mnoho potíží. I když je také možné používat mikrojehličky, značná výhoda této metody spočívá v její neinvazivnosti. Léčebného efektu lze totiž dosáhnout velmi nenáročnými prostředky: pomocí semen rostlin, povrchových aplikátorů, kaménků, malých kruhových magnetů či diagnosticko-masážní tyčinkou.

V praxi se lze setkat s několika různými systémy, které se promítají na ruce a nohy. Velmi efektivně lze také ovlivňovat intenzitu energie v akupunkturních drahách, které se promítají na ruce – pomocí malých podélných magnetů. Ty se přikládají na cca 30 min. a pomáhají vyrovnávat hladiny energie v těle, resp. v konkrétních meridiánech a ovlivňovat tak celkovou rovnováhu organismu, potažmo nejrůznější psycho-somatické obtíže.

VIZUALIZACE

Vytváření pozitivních a žádoucích vnitřních obrazů na základě instrukcí terapeuta. Spolu s dechovými a relaxačními cvičeními tvoří základ tzv. hypnoporodu – přístupu, který popsala Marie Monganová ve stejnojmenné knize. Za nejdůležitější cvičení, jež doporučuje cvičit každodenně, patří tzv. Duhová relaxace. Používá také dalších motivů – např. rozvíjejícího se květu a modrých saténových stuh, jež evokují přirozené, snadné a bezbolestné otevírání porodních cest.

WATSU

Vodní terapii Watsu ® vyvinul v 80. letech americký terapeut Harold Dull jako alternativu „suchozemského“ Zen Shiatsu. Práci s klientem přenesl do bazénu s příjemně teplou vodou (34 – 36 st.C) a využil tak mnoha jejích účinků, kdy dochází k hluboké psychofyzické relaxaci.

Tato metoda práce s tělem v sobě spojuje prvky masáže, akupresury, mobilizace kloubů a protahování zkrácených svalů. Klient je po celou dobu podporován terapeutem a díky efektu nadnášení vodou zažívá pocit plynulého pohybu bez úsilí, pocitu volného vznášení.

Vodní terapie je velmi vhodná pro těhotné ženy, kterým nabízí úlevu od bolestí zad či pánve a harmonizuje napětí v děložních vazech. Umožňuje vyplavování mimořádně silného proudu endorfinů, díky nimž mohou zažívat pocit tělesné pohody, uvolněnosti, štěstí a radosti a snižovat tak vliv civilizačního stresu, úzkosti a napětí.

Více o vodní terapii naleznete na www.vodnipani.cz